Google+
Főoldal / Rovatok / Képviselőjelölt ajánlása a Pest megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben

Képviselőjelölt ajánlása a Pest megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben

Érd MJV hírei…2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választáson az egyéni választókerületben független jelöltek és pártjelöltek indulhatnak. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Ahhoz, hogy valaki jelöltként indulhasson legalább 500 választópolgár ajánlása szükséges.

Az ajánlóíveket a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve az NVB által nyilvántartásba vett jelölő szervezet igényelheti az illetékes választási irodától, ahol az ajánlóív igényléséhez szükséges nyomtatvány is beszerezhető.

Az ajánlóívek nyomtatását és átadását a Választási Iroda február 17-én, 8.00 órakor kezdi meg. Ajánlás gyűjtése csak a Választási Iroda által hitelesített ajánlóíven történhet.

Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik (Pest megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület – OEVK – területe: Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok és Törökbálint). Érden: 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum, összesen 17 képviselő választható.

Jelöltet ajánlani 2014. március 3-án 16.00 óráig lehet.

Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait (név, lakcím, személyi azonosító, anyja neve) azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy alkalommal. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlást gyűjtő személy az ajánlóíven feltünteti a nevét és aláírását.

Nem gyűjthető ajánlás:

  • az ajánlást gyűjtő, illetve az ajánló munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatainak teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért nem kérhető és nem adható előny!

A szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Az összegyűjtött ajánlásokat a Választási Iroda – a jelölt bejelentésétől számított 3 napon belül – ellenőrzi, a szükséges számú ajánlást elért jelöltet a Választási Bizottság nyilvántartásba veszi.

Az ajánlások gyűjtésének befejezése után valamennyi ajánlóívet – az üresen maradtat is! –át kell adni a Választási Irodának.

Az ajánlóívek leadásának elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után. A bírságot a Választási Bizottság szabja ki hivatalból, mérlegelésre nincs lehetősége, és méltányosságot sem gyakorolhat. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének a fele, azaz 50.750,- Ft/ív. A bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóív elveszett vagy megsemmisült.

Forrás: www.erd.hu

Érd, 2014.02.17.