Google+
Főoldal / Rovatok / Érden: 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum, összesen 17 képviselő választható

Érden: 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum, összesen 17 képviselő választható

Érd MJV hírei…

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

 2/2014. (II.14.) határozata a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 5. § (2) bekezdés c) pontjára, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán Érd Megyei Jogú Városban a megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint állapítom meg:

12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum.

Jelen határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I N D O K O L Á S

A Ve. 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

Az Övjt. vonatkozó rendelkezése értelmében 75 000 lakosig 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum, összesen 17 képviselő választható.

Érd Megyei Jogú Város lakosságszáma a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közlése szerint a 2014. január 1-jei állapot szerint: 64.862 fő.

Mindezek alapján az önkormányzati képviselők választásán megszerezhető mandátumok számának meghatározásáról a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Elrendelem a határozat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erd.hu) történő közzétételét.

A határozat alapja az Övjt. 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatáskörömet a Ve. 306. § (2) bekezdése biztosítja.

A döntés .pdf formátumban INNEN tölthető le.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

KÖZLEMÉNY

Érd Megyei Jogú Városban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán a megszerezhető mandátumok számát a 2/2014. (II.14.) határozatban foglaltak szerint állapítottam meg.

Egyúttal tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a határozat meghozatala ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 210. § (1) bekezdése alapján lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz.

A Közlemény .pdf formátumban INNEN tölthető le.

Érd, 2014.02.17.