Google+
Főoldal / Rovatok / Hasznos / UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS A SZABÁLYTALANUL ÉPÍTKEZŐKNEK

UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS A SZABÁLYTALANUL ÉPÍTKEZŐKNEK

“Az elmúlt időszakban többször tapasztaltuk, hogy városunk területén a Helyi Építési Szabályzat rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva, az egyes ingatlanokon a megengedhető mértéket jelentősen meghaladó lakásszámot alakítanak ki lelkiismeretlen építtetők.” Így kezdődik az a polgármesteri felhívás, amely határozott intézkedéseket helyez kilátásba a szabálytalanul építkezőkkel szemben. Számukra nem sok jót ígér a hivatal szigora, a gyanútlan lakásvásárlókat azonban sok bosszúságtól és jelentős anyagi kártól mentheti meg.

F E L H Í V Á S

 

 Tisztelt Építtetők, Tervezők, Lakásvásárlók!

 

Az elmúlt időszakban többször tapasztaltuk, hogy városunk területén a Helyi Építési Szabályzat rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva, az egyes ingatlanokon a megengedhető mértéket jelentősen meghaladó lakásszámot alakítanak ki lelkiismeretlen építtetők.

Tudomásunk van olyan építkezésekről, ahol a tervezők és a beruházók az építéshatósági engedélyezésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések kijátszásával több – egyenként 300 m2 alatti hasznos alapterületű – lakóépületet helyeznek el egymás mögött, s ily módon, egyszerű hatósági bejelentést követően, megkezdik a szabálytalan építést. Ezeket az épületeket általában vagy egy dilatációs hézag, vagy egy légudvar méretű (1,5 m-es) távolság választja el egymástól. Megrendelői igényre olyan tartalmú tervek is készülnek, melyek alkalmat adhatnak a megengedettnél több lakás kialakítására. Az így kialakított épületek a legtöbb esetben településképi szempontból elfogadhatatlanok, a tervek építészeti formálása, a lakások kialakítása nem üti meg az egészséges lakókörnyezet elvárható színvonalát.

Felhívom az építtetők, a kivitelezők, az ingatlanforgalmazók, az adás-vételi ügyletben résztvevő ügyvédek és a lakásokat megvásárolni szándékozók figyelmét arra, hogy Érd területén, kertvárosi lakóövezetben az ingatlanok jelentős részén egylakásos lakóépület építhető, 1000 m2-es telekméret fölött alakítható ki két lakás, de ennél több sem építési engedéllyel, sem anélkül, átalakítással sem hozható létre. Főutak mentén, városközponti és alközponti területeken eltérő intenzitással lehet építkezni, erről az Építéshatóság, a Főépítész Csoport mindig pontos tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek.

Kötelességem tájékoztatást adni arról, hogy közös állami és önkormányzati fellépéssel, az Érdi Járási Hivatal a Polgármesteri Hivatal munkatársaival (Építéshatósági és Főépítészi Csoport) közösen, helyszíni bejárások során feltárják a szabálytalanságokat és a vizsgálatot követően jogi eljárásokat indítanak.

Nyomatékosan felhívom a tervezők, valamint az építtetők-beruházók figyelmét, hogy a beruházók ügyfeleinek (lakás vásárlóknak) megtévesztése adott esetben büntetőjogi felelősség megállapítását vonhatja maga után.

Azok ellen a tervezők – és egyben tervezői művezetést vállaló – szakmagyakorlók ellen, akik a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő, az építtetők és az ingatlant vásárlók félrevezetésére alkalmas tervdokumentációk, szerződések készítésében közreműködnek, hivatalból a területileg illetékes szakmai kamaránál fegyelmi eljárást kezdeményezünk.

A 2018. március 1-jétől hatályos Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 44. § 2 d) pontja értelmében településképi szakmai konzultációt kell tartani a főépítésznél, a város teljes területén az egyszerű bejelentéssel érintett tervek benyújtását megelőzően, a kettőnél több rendeltetési egységet tartalmazó épület tervezése esetén. A rendeltetési egységek tervezett megváltoztatásakor (pl. lakásszám növelése), ugyanezen rendelet 33. alcíme szerinti településképi bejelentési eljárást kell – kérelemre vagy hivatalból – indítani.

A www.erd.hu honlapon minden, az építésügyre vonatkozó helyi rendelet elérhető, segítve az előzetes tájékozódást.

Érd, 2019. február 28.

                                                          Mészáros András

                                                           polgármester

 

(borítókép: T. Mészáros András facebook oldala)