Google+
Főoldal / Rovatok / Rákötési engedély: mikortól számít a 90 nap?

Rákötési engedély: mikortól számít a 90 nap?

érdi csatornafedél nagyAz Érdi Csatornázás hírei…Ahogyan korábban szó volt, elkezdődtek a tömeges rákötések. Augusztus közepén záródott az 5. és 6. részvízgyűjtőkben az 1. ütem üzembehelyezése és azonnal küldtük is a rákötési engedélyeket. A 4. részvízgyűjtőben is többen kaptak rákötési engedélyt. Szeptember második felében folytatódik ez a folyamat és decemberig tart: addig reményeim szerint mindenkinek ki tudjuk küldeni a rákötési engedélyeket.

Ahogy a levelek megérkeztek, mindjárt telefonhívások árasztották el az ügyfélszolgálatot és egy igen érdekes kérdésben kezdődött igen éles vita. Amely vitának nincs semmi értelme, mert nem a megfelelő személyekkel vitatkoznak…

Arról van szó ugyanis, hogy többen azzal fordultak az ügyfélszolgálathoz, hogy ha a levél keltezése 2013 augusztus 14 és ők – mondjuk – 2013 szeptember 5-én kapták meg a levelet, akkor melyik dátumtól számít a 90 nap, amely alatt rá kell kötni az elkészült csatornára?

Fontos ismerni ehhez a következőket. A “Rákötési engedély” egy értesítő levél, nem határozat és nem kötelezés a rákötésre. A levél utolsó mondatai így szólnak:

Javasoljuk, hogy 90 napon belül a rácsatlakozást végezze vagy végeztesse el. Tájékoztatjuk, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény előírásai szerint az a szennyvíz kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat köteles fizetni. A díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli, amelynek mértéke jelenleg 3.600 Ft/m3″.

Tehát: egy javaslat van arra nézve, hogy 90 napon belül kössön rá az adott ingatlan tulajdonosa az üzemelő csatornára. Nem kötelezés. Azt ugyanis nem itt Érden döntik el, hanem a jogalkotó törvénybe foglalta, hogy mikor kell rákötni, ezt itt Érden megváltoztatni sem az Önkormányzatnak, sem a Polgármesternek, sem a Társulatnak nincs módjában. Tehát az olyan kéréseket illetékesség hiányában nem tudja teljesíteni a fentiek közül senki, amelyek arról szólnak, hogy később szeretne valaki rákötni – hisz ezek egy – a Parlament által alkotott – törvényben vannak szabályozva.

A fentiek miatt is fontos a bekezdés második, tájékoztatás része. A jogszabály nem a levél kiküldési vagy kézhezvételétől számítja a 90 napot, hanem a csatorna üzembe helyezésétől (azaz attól a dátumtól, amikor a közcsatorna műszakilag rendelkezésre áll). A levelet értelemszerűen az üzembe helyezésről akkor lehet kiküldeni, ha az lezárult és megszületett róla a jegyzőkönyv. Mi minden esetben, ha a jegyzőkönyvet megkapjuk, napokon belül küldjük az érintetteknek az értesítést. De ekkor is az üzembehelyezés és a levél kiküldése között elkerülhetetlenül van minimum legalább 1-2 hét, beleértve a posta kézbesítési idejét is.

Feltételezem, hogy azért nem 30 vagy 45 nap, hanem 90 nap a jogszabály által előírt időtartam, hogy abba férjen bele a postázás időszaka, a felkészülés a munkálatokra, stb. Egy ilyen munka elvégzésének ideje egy-egy ingatlan esetén kb 2-3 nap. Ha 20-30 napig kell készülni rá, akkor is legrosszabb esetben az elhatározástól számított 35-40 napon belül meg lehet csinálni. Tehát a 90 napba bele kell férjen:
– az értesítő postázásának időszaka
– a munkákra való felkészülés időszaka
– a várakozás időszaka
– a kivitelezés időszaka

Ezen változtatni itt Érden nem tudunk, mert törvényt csak a Parlament alkothat és módosíthat.

Ezen túlmenően azon is érdemes elgondolkodni, hogy nem lehet cél  a minél későbbi rákötés, hanem a minél korábbi rákötés a közösség érdeke. Azt is megfontolandónak tartom, hogy érdemes-e megvárni az utolsó pillanatot (november közepét), amikor most van relatív jó idő és később lehet, hogy hideg lesz?

Azt is elárulom Önnek (de csak ha megígéri, hogy nem mondja senkinek! 😉 ) hogy senkinek nem célja itt Érden talajterhelési díjat kivetni vagy beszedni azoktól, akik  – bár néhány nap késéssel – de rákötnek a csatornára. Nem a talajterhelési díj a lényeg, hanem az, hogy ha egyszer elkészül a csatorna – amelyért annyit fizettünk, annyit szenvedtünk közösen – akkor azt ténylegesen használjuk is.

Ennek érdekében biztos vagyok benne, hogy van annyi rugalmasság minden jogalkalmazóban, hogy a méltányosságot igénylő esetekben ez meg is fog történni.

Bizonyára Ön is értesült róla, hogy a Közgyűlés tavaly olyan rendeletet alkotott, amely szerint ha a rákötési engedély ősszel érkezik és a 90 napos időszak télre esne, akkor télen a 90 nap számítása “megszakad” és csak tavasszal folytatódik.

Mentesíteni teljesen nem lehet a szabályok alól senkit, de a józan észhez igazítani a szabályokat lehet – és ez itt Érden meg is történt. Tehát nem kell attól félni, hogy ha mondjuk decemberben érkezik a  rákötési engedély, akkor valakinek a legnagyobb fagyban (ha ilyen lesz) fel kellene túrni a kertjét.

Ezért a javaslatom továbbra is az, hogy ha csak teheti, minél hamarabb kössön rá a csatornára, ha megkapta az értesítést (de előbb NE!!). Amennyiben azonban olyan az időjárás, akkor nem szabad erőltetni, meg kell várni vele a kedvező időjárási viszonyokat.

Simó Károly – Érdi Csatornázás

Érd, 2013.09.18.