Google+
Főoldal / Kiemelt hírek / A POKOLBA VEZETŐ ÚT (befejező rész)

A POKOLBA VEZETŐ ÚT (befejező rész)

Mi vár ránk?

A sorozat végén elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor összegeznünk kell, miért rossz dolog a most folyó migráció, mi lehet a következménye Európára és Magyarországra nézve, és mi lehet a megfelelő válasz.

Bizonyos mértékű migráció mindig volt és mindig is lesz, ezt nem lehet letagadni. Népek és népcsoportok jöttek-mentek, elég, ha csak a Római Birodalom bukását előidéző germán népvándorlásra gondolunk, de hiba lenne az ókori népvándorlást vagy a háborúk miatt elnéptelenedett országrészek betelepítését migrációnak beállítani, mint ahogy balliberális oldalról a honfoglaló magyarokat is migránsoknak próbálják nevezni. A migrációnak vannak jó oldalai is, hiszen egyrészt azok, akiket ténylegesen üldöznek vallásuk vagy politikai hovatartozásuk miatt, biztonságos helyre juthatnak, másrészt akik valami miatt más országban szeretnének boldogulni, és a másik országban szükség van rájuk, nyugodt lélekkel költözhetnek ideiglenes vagy végleges új hazába. Sok fejlett ország él a migráció adta lehetőséggel, és munkaerőhiányát így oldja meg, ilyen az agyelszívásnak is nevezett egyesült államokbeli munkaerő-csábítás. Természetesen elvárják azt, hogy az újonnan érkezett minden tekintetben beilleszkedjen új hazája társadalmába.

Nyugat-Európában a szervezett migráció, vagyis a vendégmunkásság ott bicsaklott meg, amikor muzulmán vallású tömegeket hívtak be, azt gondolván, hogy csak dolgozni hívják őket, és a – túlnyomó részt török – vendégmunkások dolguk végeztével szépen hazamennek. Azonban nem ez történt: inkább magukkal hozták családjukat, feleségeiket, és elkülönülő tömböt alkotva saját törvényeik szerint kezdtek élni. A közel ötven éve ott élő muszlimokra zúdult az elmúlt pár évben az újabb többmilliónyi bevándorló, akik azonban egészen más céllal érkeztek, mint az évtizedekkel előttiek: nem munkavállalóként, hanem leginkább a szociális háló által csábítva. Jellemzően fiatal férfiak érkeztek, papírok, szakértelem, nyelvtudás és motiváció nélkül, szervezett formában, nagy tömegben. Több bizonyítékot is találtak arra, hogy külső erők indították őket útnak, Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek segítik, pénzelik és szervezik a mozgásukat, mindezt határozott céllal: a nyílt társadalom, vagyis az eredeti Kalergi-terv megvalósítása érdekében.

Mi történik Európával, ha folytatódik az illegális migráció? Már az előző részekben is bemutattuk, hogy belátható időn belül több országban (Németország, Belgium, Svédország, Franciaország) egyes területeken, főleg a nagyvárosokban muszlim többség lesz a magas születésszám és a fogyó fehér népesség miatt. Ma még úgy gondolják a baloldali politikusok, hogy ki tudják használni a muszlim népesség szavazatait arra, hogy megtartsák vagy újra átvegyék a hatalmat, de ez nagyon rövid távú gondolkodás. Ahogy a CDU-ban megalakult a muszlim szárny, úgy fog egyre több helyen dominálni a muszlim politika, új pártok fognak alakulni, és rövid időn belül döntő szerepük lesz a politika alakításában.

Ha megnézzük bármely muszlim országot, láthatjuk, hogy államberendezkedésük fényévnyi távolságban van a mai Európától. Az is tudható, hogy a muszlim vallás egyértelműen hódító jellegű, és kiterjed az élet minden területére. Aki járt már muzulmán országban, netán dolgozott is ott, tudja, hogy az ottani munkamorál és szakértelem nem mérhető az európaihoz. A gazdagabb arab országokban, mint Szaúd Arábia vagy Kuvait, éppen ezért főleg távolkeleti és európai vendégmunkásokkal oldják meg a helyzetet. Nehezen hihető, hogy a jövőben itt felnövekedő új nemzedékek átveszik a német munkamorált, mert ezt eddig sem tették. Kevesen tanulnak tovább, nem ismerik a nyelvet, annál több a munkanélküli és a bűnöző. Most még elbír velük a szociális háló, de egyre nehezebben. A jövőben számítani lehet egyrészt komolyabb adóemelésre, másrészt a munkahelyek csökkenésére, mert egyre több termelő üzemet fognak áthelyezni külföldre, és valószínűleg egyre több fehér polgár fogja elhagyni ezeket az országokat. Példa erre már van: a zsidók tömegével menekülnek elsősorban Izraelbe, de hozzánk is sokan. Már nem csak nyugdíjas németek, hollandok stb. települnek Magyarországra, hanem középkorúak és fiatalok is. Az várható, hogy – Margaret Thatcher után szabadon – addig tudnak viszonylag jó élni a muszlimok Németországban, amíg tart a németek pénze, hacsak nem találnak ott is olajat.

Ha Közép-Európának, és így hazánknak is, sikerül meghiúsítani az illegális bevándorlást, akkor ideig-óráig megúszhatjuk, de csak ideig-óráig, mert a nyitott Európa lehetőséget ad arra, hogy a Nyugat-Európát elözönlő muszlim népesség szabadon költözhessen, és mivel hitük szerint amely helyen egyszer megtelepedtek, az már örök életre muzulmán föld, nem eshet nehezükre Magyarországot is elözönleni és lelakni. Persze, komoly összefogással ezt meg lehet akadályozni, vagy schengen felmondásával be lehet vezetni a határellenőrzést, azonban ez csak egy könnyen legyőzhető akadályt jelent. A másik lehetőségünk az EU-ból való kilépés lenne, ami természetesen az akkor adott helyzetben szükségszerű is lenne.

Azonban legegyszerűbb mindig a rövid út, vagyis Ockham borotvája alapján az adott jelenséget egyformán jól leíró magyarázatok közül azt érdemes választani, amelyik az egyszerűbb. És a legegyszerűbb az, ha megszüntetjük az illegális migrációt, és még csak nem is tesszük legálissá, a behatolókat pedig visszatereljük oda, ahonnan elindultak. Így is komoly gondot okoznak a már letelepültek, akik állampolgárságot is szereztek, de ezzel a problémával talán még meg lehet birkózni. A további migráció ellen pedig lehet védekezni: komoly határvédelemmel, a migrációt segítő NGO-k korlátozásával, új, bevándorlásellenes európai vezetőkkel, és azzal, hogy a segítséget oda visszük, ahol a baj keletkezik. Még a szervezett, tervezett migrációt, vagyis a munkaerő behívását is korlátozni kellene, hiszen a jól képzett emberekre szükségük van a válságban lévő országoknak is, éppen hogy innen kellene oda vinni szakértelmet, oktatást, tőkét stb., hogy érdemes legyen a szülőföldön maradni.

A május 26-ai választásnak egyértelműen a jövőnk a tétje, nem adhatjuk el azt egy tál lencséért. Nem szabad bedőlni az Európai Egyesült Államok téveszméjének sem, mi, akik elszenvedtük már több birodalom uralmát, nem gondolhatjuk, hogy egy Brüsszelből vagy Berlinből irányított központi államhatalom jót tudna tenni velünk. Mindig is másod- harmadrendű tartomány voltunk, amely csak arra jó, hogy megtermelje azokat a javakat, amelyekből a birodalom központjában ragyogóan élhettek az irányítók. Hiába hitegetnek bérunióval, európai minimálnyugdíjjal és minimálbérrel, hallgattuk mi évtizedekig a kommunizmus ragyogó lózungjait. Ágálhatnak szocialista politikusok azzal, hogy nincs is már migráció, megszűnt, le lehet hát bontani a kerítést: akik látták három éve a tökön-paszulyon átgázoló százezreket, azokat nem lehet ilyen szép szavakkal becsapni, hiszen addig nincsenek újabb százezrek, amíg áll a kerítés. Törökországban jelenleg négymillióan várnak különböző táborokban arra, hogy elindulhassanak, Líbiában, Egyiptomban szintén milliók várakoznak, és még nem beszéltünk a százmilliónyi fekete afrikairól, akik szintén csak az alkalomra várnak.

Erős Európa nélkül nem lehet megállítani ezt a tömeget, erős vezetés nélkül búcsút mondhatunk keresztény hagyományainknak, kultúránknak, és készülhetünk a muszlim hitre való áttérésre. Többen vagyunk úgy az idősebb nemzedékből, hogy mi már korunknál fogva aligha fogjuk azt megélni, de gyerekeink, unokáink vannak, és egész lényünk tiltakozik az ellen, hogy elveszítsük azt a keresztény Magyarországot, amely több mint ezer éve fennáll. Bárkinek bármilyen is a politikai meggyőződése, most csak a migrációellenes erőkre szabad szavazni, mert csak az biztosítja a jövőt.

 

(Bodoni)