Google+
Főoldal / Kiemelt hírek / A pokolba vezető út (8. rész)

A pokolba vezető út (8. rész)

8. Soros terv 2.0

Az előző részben bemutattuk az eredeti Soros-tervet úgy, ahogy megalkotója megírta. Ez az a terv, amit annyian tagadtak és a mai napig is tagadnak balliberális oldalról, pedig még a címében is leírta Soros: Plan, azaz terv. 2015 régen volt, azóta új és újabb változatok, finomítások jelentek meg részben Soros tollából, részben valamelyik alapítványa nevében. Ezekben a variánsokban azonban a lényeg nem változik, csak a részletekben van eltérés.

2017 végén előbújt a régóta hiányolt Bajnai Gordon, és bemutatta a „New Pact for Europe” című új tervet. A projekt  igazgatója Herman Van Rompuy, az Európai Tanács volt elnöke, a terv kidolgozásában részt vett a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány, a német Bertelsmann Alapítvány, a King Baudouin Alapítvány és a European Policy Centre dolgozott ki.

Herman Van Rompuy (balra), az Európai Tanács volt elnöke, a „New Pact for Europe” projekt igazgatója Soros Györggyel Davosban, a világgazdasági fórumon

 

A „New Pact for Europe”fő pontjai:

– Állandó betelepítési mechanizmus létrehozása (Afrikából, Közel-Keletről az unióba), tehát az a cél, hogy folyamatos legyen a migráció.

– Állandó útvonalak megteremtése a gazdasági bevándorlók számára is (kékkártya-program). Tehát már nemcsak „menedékkérők” betelepítéséről beszél a terv nyíltan, a gazdasági bevándorlókat is be szeretnék engedni legalizált módon Európába.

– Állandó belső áthelyezési mechanizmus. Tehát az a cél, hogy a korábbi kvótarendszerhez hasonló új rendszert vezessenek be.

– Menedékjog-elismerési ráták tagállamok közötti konvergenciája, vagyis, hogy a menekültstátusz odaítélésének arányai legyenek kiegyenlítettek minden EU-tagállamban. Tehát az a cél, hogy szétterítsék a migránsproblémát.

– Az önkormányzatok közvetlen ösztönzése bevándorlók befogadására és ellátására. Tehát az a céljuk, hogy kicselezzék az ellenkező tagállamokat, és közvetlenül az önkormányzatok fogadjanak be migránsokat.

– Új migránsbefogadó központok létrehozása a közép- és kelet-európai országokban. A cél: a renitens közép-európai országok, Lengyelország és Magyarország megbüntetése. Tehát azoknak az országoknak a megbüntetése és megsarcolása, akik jól döntöttek, és azon országok terheinek szétterítése, akik meg rosszul döntöttek a migráció kérdésében.

– Menedékkérőcsere-mechanizmus az egyes uniós országok között.

– A bevándorlók jobb, hatékonyabb tájékoztatása befogadásuk uniós lehetőségeiről. A cél tehát meghívólevelet küldeni a migránsoknak, hogy azok informáltak legyenek arról, hogy mi is vár rájuk Európában.

– Szolidaritási hozzájárulás beszedése azon országoktól, akik nem szeretnének bevándorlókat átvenni vagy befogadni. A cél tehát adókivetés, a vonakodók megbüntetése, a nemzetállami törekvések letörése.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke, az európai szocialisták EB-elnök jelöltje egy „New Pact for Europe” konferencián

 

Látni tehát, hogy a cél változatlan: legálissá tenni és támogatni, mindezzel együtt fokozni a bevándorlást.

Ezt a tendenciát erősítik az EU készülőben lévő, vagy már bizonyos szinten elfogadott, megszavazott intézkedései is. Elsősorban említhetjük az ENSZ menekültügyi paktumát, amely alapvető emberi jognak minősíti a migrációt, és többek között a következőket tartalmazza:

– Szolgáltatások járnak a vándorló migránsoknak: Függetlenül a jogi státusuktól, a migránsoknak az egész útjuk során minden szolgáltatást biztosítani kell a tranzitországokban és a célországban is.

– Nem lehet különbség egy adófizető, és a nemrég érkező migránsok között: A javaslat szerint nem szabad különbséget tenni egy ország adófizető polgárai és a migránsok között a számukra nyújtott állami szolgáltatások tekintetében.

– Nem lehet kiadni a bevándorlók személyes adatait: További elem, hogy a paktum teljes mértékben zárójelbe teszi az emberek jogát a biztonsághoz, mert meg akarja tiltani, hogy a migránsok személyes adatait, amelyeket a számukra nyújtott szolgáltatásokhoz gyűjtenek a szolgáltatók, átadják a kiutasításokkal foglalkozó bevándorlási hatóságoknak. 

– Képzési program a migránsoknak: További kiemelt pont a csomagban, hogy a migránsok megindulását megelőzően képzési programokat indítanának nekik.

Ezt a paktumot Magyarország nem írta alá, Magyarországhoz csatlakozott az Egyesült Államok és Ausztrália is, később pedig Ausztria, Dánia, Svájc, Csehország, Horvátország és Lengyelország, Izrael, Olaszország, Szlovákia, Bulgária és Lettország is a migrációs csomag elutasításáról döntött. A belga kormány pedig a kérdésben kialakult nézeteltérés miatt bontotta fel a koalíciót.

A menekültügyi paktum elfogadása során erőteljesen hangsúlyozták, hogy ez csak ajánlás, nem kötelező érvényű jogszabály. Ennek ellenére az ún. „lopakodó jog” itt is érvényesül: egy nemrég nyilvánosságra került EU-dokumentumtervezet már úgy hivatkozik rá, hogy ezt a paktumot kötelezőnek kell elfogadniuk a tagállamoknak.

Továbbra sem tettek le a migránsok kvóta szerinti szétosztásáról, csak éppen ma másként hívják, mint ahogy a határvédelmet is szeretnék kivenni az államok kezéből és a Frontexnek átadni, ezzel együtt a védelem helyett inkább a beutazás megszervezése lenne a fő feladat. Ebbe a sorba tartozik a migránsvízum és a migránskártya is, valamint az EU következő költségvetésébe betervezett megnövelt összeg a bevándorlást segítő civil szervezetek (NGO-k) számára.

Azt látjuk tehát, hogy a Soros-terv él és virul, hidraként növekszik, ha megpróbáljuk egyik karját levágni, újak és újak nőnek a helyébe. Hogy mindez hogyan működik, arra a Soros-szervezetek világhálózata adja meg a választ, hiszen csak az EU-parlament képviselői között 200-nál is többen tartoznak Soros holdudvarába, ami egyben azt is jelenti, hogy szervezeteken, alapítványokon keresztül tőle is kapnak nem elhanyagolható nagyságrendű anyagi támogatást. Nem véletlenül csoportosított át Soros 18 milliárd dollárt idén az alapítványai számára. Ez a hihetetlenül nagy összeg csak egy célt szolgál: a nyílt társadalom eszméjét átültetni a gyakorlatba.

A következő részben részletesebben is ismertetjük a magyar és nemzetközi Soros-hálózat felépítését és fontosabb szereplőit.

 

(Bodoni)