Google+
Főoldal / Kiemelt hírek / A POKOLBA VEZETŐ ÚT (4. rész)

A POKOLBA VEZETŐ ÚT (4. rész)

Május végén fontos választás következik: döntünk Európa és benne hazánk hosszú távú jövőjéről. Ahhoz, hogy jól dönthessünk, ismernünk kell a tétet, vagyis azt, hogy bevándorló kontinens leszünk-e, vagy megmaradunk a nemzetek Európájának. Hogy mit akarnak a bevándorláspártiak, azt nem mindenki érti, mert nagy szavakba burkolják. Demokrácia, európai értékek, az idegen szép, másság stb. Érdemes azonban a mélyére nézni és felvázolni a különféle utópiáktól a Kalergi-terven, Popper nyílt társadalom elméletén át a Soros-tervig ívelő nézeteket, a Soros-hálózatot és kiszolgálóit, köztük a magyar ellenzéket, valamint az EU lopakodó migrációs tervét.

 

  1. A Kalergi-terv

Nem véletlenül adtuk a sorozat címét, hiszen nem vitatjuk el Kalergi gróftól sem azt, hogy jó szándékkal hozta össze elméletét, hogy ő csak jót akart Európának és a világnak, de hát hasonlókat mondanak Marxról, Engelsről és a kommunizmusról is: az elmélet jó, csak a gyakorlat eltért kissé az elmélettől. Ki is volt hát gróf Richard Coudenhove-Kalergi, és mit akart?

Kalergi igazi kozmopolita volt: apja osztrák-magyar gróf, anyja japán származású, ő 1894-ben Tokióban született,  és sokfelé élt Európában, Bécstől az akkori Csehszlovákiáig, majd Svájc, Németország és az Egyesült Államok következett.

Az érettségi után a Bécsi Egyetemen filozófiát és történelmet tanult, ahol ezt követően 1916-ban doktori címet szerzett. 1923-ban jelentette meg könyvét „Páneurópa” címmel, amely megalapozta egy páneurópai mozgalom alapjait, a későbbi Nemzetközi Páneurópa Uniót, melynek kapcsán az európai nemzetek önrendelkezési jogától való megfosztását hirdette, és a tömeges bevándorlást szorgalmazta.

Praktischer Idealismus című könyvében azt írja, hogy a jövő Európáját már nem az őshonos népek fogják birtokolni, hanem egy kevert fajú népesség, és ennek érdekében Európa népeit keresztezni kell ázsiaiakkal, afrikaiakkal, hogy létre jöjjön egy gyökértelen, identitás nélküli új sokaság, amit az elit könnyűszerrel uralni tud.

Mozgalmából nőtt ki tulajdonképpen az Európai Unió is, és tagjai között volt többek között de Gaulle, Adenauer, Strauss, Kreisky, Pompidou is.

1923-ban ezt írta: „A jövőbeni ember keverék faj lesz. Európa számára egy jövőbeni európai-ázsiai-negroid fajt kívánok, hogy biztosítva legyen a személyiség sokoldalúsága … A vezetőket majd a zsidók adják, mert a gondviselés megajándékozta Európát a zsidókkal, akik hosszú üldöztetésük során ésszel megáldott nemes rasszá váltak.”

Coudenhove-Kalergi kezdeményezte 1947-ben az Európai Parlamenti Unió létrehozását is. Szerinte  az európai népközösség független és egyenlő nemzetállamok szövetsége, amely közös politikát folytat a külpolitika a hadügy és a gazdaságpolitika ellenőrzése területén. Biztonságot és jólétet csakis az állampolgárok és az államok nagy területen megszervezett gazdasági együttműködése, és az emberi jogokat tiszteletben tartó demokratikus szövetségi kormányzata teremthet. Maga a technikai haladás is ezt kívánja. Coudenhove-Kalergi hangsúlyozza, hogy az emberek igazi érdeke az Európai Egyesült Államok létrehozása, s azon kisebbség háttérbe szorítása, akik a széttagoltság haszonélvezői. Ez jelentené az igazi demokratikus társadalmi átalakulást.

Kalergi tette le az Európai Unió eszmei alapját: a (különböző etnikai) kisebbségeket előtérbe helyező, és védő intézkedések és jogszabályok összessége azzal a céllal született meg, hogy elősegítse az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák identitásunkat, hogy Európa teljes népességét egy fajta keverék, mulatt fajjá homogenizálják.

Kalergi szerint a demokratikus-jogállami normák kialakításának nem feltétele az önálló nemzetállam. (…) A sok nép által lakott európai társadalomfejlődés igazi útja a föderatív államszervezési hagyományok folytatása, mert így érvényesülhet a szabad társulás elve. A közös demokratikus jogállami normák alapján szerveződő nemzetek a népek szabad kulturális társulásai lesznek. Az európai föderáció pedig egység lesz a sokféleségben. Véleménye szerint a demokratikus jogállamiság térnyerésével megszűnik majd a nemzetállam kultúrát és politikát egyesítő, s ezáltal a nacionalizmus ideológiáját kitermelő jelensége. A nemzet kulturális jelenséggé (oktatási közösséggé) fog válni, mely mindenekelőtt az eltérő nyelvben fog kifejeződni. Az állam és nemzet szétválasztása – az állam és egyház szétválasztásához hasonlóan – elő fogja segíteni Páneurópa megvalósítását. Mindez ugyanis az európai nemzetállamokat (a nyugatiakat is) a föderatív elv felélesztése irányába fogja elmozdítani a nemzetállami egyesítő téveszme helyett. Coudenhove-Kalergi szerint a sovinizmus útvesztőiből a nemzeti kultúrák európaizálása, a közös európai identitástudat kialakítása az egyetlen kiút.” (Bóka Éva)

Kalergi elgondolásai váltak az Európai Unió eszmei alapjává. Az európai integráció keretében hozott jogszabályok összessége elősegítette az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák az őshonos európai lakosság identitását és a fehér fajú népeket keverék mulat-fajjá homogenizálják. Ennek az a célja, hogy a pénzhatalmi elit megszabaduljon a fehér fajú őslakosságtól, amely erős identitástudattal rendelkezik és mélyen gyökerező hagyományokon nyugvó érték- és normaközösséget alkot. (Drábik János)

Kalergi szellemisége a mai napig áthatja Nyugat-Európát, nevével díjat is alapítottak, és kétévente kiosztják a Coudenhove-Kalergi Európa díjat azoknak az európaiaknak, akik élvonalában álltak a Kalergi-terv végrehajtásában. A díjat többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel és Herman van Rompuy.

A mai migráció támogatása Kalergi elgondolásain alapul. A “Praktisher Idealizmus” című könyvében arra mutat rá, hogy a jövő Európája nem a “honos” népek által lesz irányítva, hanem egy új emberfaj fogja irányítani. Ez a faj különböző rasszok kényszerített keveréke lesz. Kalergi azt írta, hogy az európai, óvilági népeket a sárga mongoloid népekkel, és a harmadik világ színes népeivel keverve “hozzák létre”. Így létrejön egy gyökértelen, identitás és hovatartozás nélküli, soknemzetiségű embercsoport, akiket a jövő elitje könnyűszerrel uralni tud. Kalergia azt mondta, hogy e faj kialakulásának egyik módja a tömeges bevándorlás, illetve ezeknek az embereknek az önrendelkezési joguktól való megfosztása. Az új vezető elit Kalergi szerint a feketékből, ázsiaiakból és fehérekből összeálló keveréknépességét könnyebben uralhatja.

Milyen lesz a jövő embere? Kalergi szerint egy kevert faj lesz, és ennek a kialakulása közben a társadalmi osztályai eltűnnek. A jövő faja az eurázsiai-negroid faj, akik leginkább az egyiptomiakra hasonlítanak. Az európai sokszínűséget ez a teljesen homogén csoport fogja irányítani. Nagy utat tesznek meg ezek az emberek: vannak köztük a gettóból kiszabaduló második generációs bevándorlók, akik sok tanulással, szellemi arisztokráciává érhetnek. A mai bevándorlók pedig ténylegesen nagy utat tesznek meg – több ezer kilométert utaznak, hogy bejuthassanak Európába.

Az Európai Unióban ma a fő törésvonal az unionisták és a nemzetállamiak között van, mondhatjuk úgy is, hogy a bevándorláspártiak és a bevándorlást ellenzők között. Az unionisták Európai Egyesült Államokat szeretnének, ezért – bár túlzottan nem reklámozzák –, a Kalergi-terv lebeg a szemük előtt, tulajdonképpen azt próbálják megvalósítani lépésről lépésre. Kalergi munkásságán alapul Popper nyílt társadalom elmélete és Soros terve is, persze mindketten el is vettek és hozzá is tettek. Kalergi naivitása azon alapult, hogy mindenképpen el kell kerülni a háborúkat, ezt az általa átélt I. világháború pusztításából szűrte le. Popper elméletet alkotott, Soros pedig a globális kapitalista pénzhatalom szempontjából használta fel elméletüket, bármennyire is a jóságos altruista öregember köpenyébe próbál bújni. A későbbiekben róluk fogunk szót ejteni.

 

(folyt.köv.)

(Bodoni)