Google+
Főoldal / Kiemelt hírek / Pénzügyi beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program megvalósításáról 2006-2017 évekre vonatkozóan

Pénzügyi beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program megvalósításáról 2006-2017 évekre vonatkozóan

A program előkészítése több évtizedre, egészen 2000-ig nyúlik vissza. Ez idő alatt a tervezett műszaki tartalomra vonatkozóan több változat is kiválasztásra került, illetve több együttműködési forma is megvalósult.

A 2000-2001. évek során az érintett települések önálló kezdeményezéseként és finanszírozásában elkészült az ISPA pályázati dokumentáció, amely az EU előcsatlakozási alapokból kívánta finanszírozni a beruházást. Az érdi agglomerációra vonatkozóan 2001. szeptember hónapban készült el a „Pest megye – érdi régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása I-II. kötet” c. dokumentáció, amely Érd, Diósd, Tárnok, Sóskút, Százhalombatta vonatkozásában kívánta megoldani a szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást.

2002-ben koncepcióváltás történt, amely szerint településeink feladták az önálló érdi projektet. Így a Pest megyei települések átadták a projekt vezetését a fővárosi önkormányzatnak és egy közös, nagy, Dél-Budai Regionális szennyvíztisztítási Programhoz csatlakoztak. Sajnos, mint utólag kiderült, ez a döntés sok éves csúszást eredményezett a megvalósításban.

A dél-budai projektben résztvevő önkormányzatok (Budapest, Érd, Diósd, Tárnok, Sóskút, Százhalombatta, Budakeszi és Budaörs) – a képviselőtestületi döntéseket követően – 2003. februárjában Együttműködési Megállapodást írtak alá. Ezt követően sokáig nem történt előrelépés a program megvalósításában 2004-ig.

2004-ben Budapest Főváros Önkormányzata, Érd Város Önkormányzata, Diósd Község Önkormányzata, Tárnok Nagyközség Önkormányzata, Százhalombatta Város Önkormányzata, Budakeszi Város Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata Konzorciumot alakítottak az adott települések szennyvízgyűjtő- elvezető rendszereinek, valamint az ezek által összegyűjtött szennyvizek kezeléséhez szükséges tisztítótelepek fejlesztése tárgyában. Ennek a projektnek az előkészítésére állami támogatásban részesült a konzorcium.

Itt került kiválasztásra az a műszaki tartalom, melynek értelmében Érd, Diósd és Tárnok a saját gyűjtőhálózat kiépítése mellett egy dél-budai közös szennyvíztisztítóval tervezte a megoldást. Ez a budapesti kerületekből bevezetendő ipari szennyvizek magas aránya miatt rendkívül magas önkormányzati hozzájárulást (saját erőt) igényelt volna. Ennek a változatnak a megvalósulása a jelenleg hatályos szennyvízelvezetési agglomerációs besorolás megváltoztatását is feltételezte volna.

Sajnálatos módon csak a 2006-os önkormányzati választások után derült ki, hogy a konzorciumi formában történő megvalósítás több éves lemaradásban van, ugyanis a gesztor fővárosi önkormányzat egyéb projektjeit részesítette előnyben.

Kiderült az is, hogy többek között az érdi agglomeráció települései részéről addig a dátumig nem történt semmilyen kifizetés, amely az előkészítés költségeire adott volna fedezetet. Ezért ez kötelezettségként jelent meg a résztvevő önkormányzatoknál.

Ezért az érdi agglomeráció települései 2006-ban hosszas alkudozásra kényszerültek a fővárosi önkormányzattal a tartozások megfizetéséről és az előkészítési költségek felosztásáról. A három település együttesen mintegy 437.324.925 Ft saját forrást kellett biztosítson saját költségvetéséből 2006 után.

Dél-Budai Regionális Szennyvíztisztítási Program-Érd és térsége településekre eső előkészítési költségek (2006 után kifizetve)
 
Érd Tárnok Diósd Összesen települések Össz előkészítési költség
Saját forrás Korm. tám. Saját forrás Korm. tám. Saját forrás Korm. tám. Saját forrás Korm. tám.  
1 Kohéziós Alap pályázatkészítés 17 249 700 2 589 631 2 308 830 22 148 161 22 148 161
2 hálózati vízjogi létesítési engedélyezési tervek 275 444 000 156 936 000 31 782 000 18 108 000 31 782 000 18 108 000 339 008 000 193 152 000 532 160 000
3 hálózati tendertervek és kieg. vízjogi eng. tervek 6 000 000 4 000 000 10 000 000 10 000 000
5 lebonyolító díja 25 763 438 3 868 157 3 448 622 33 080 217 33 080 217
6 előzetes PR 1 464 117 219 925 195 983 1 880 025 1 880 025
7 egyéb összesen 23 249 168 3 514 582 3 136 721 29 900 471 29 900 471
8 gesztori díj (0,3%) 1 047 511 125 923 134 616 1 308 051 1 308 051
  Összesen 350 217 934 156 936 000 42 100 218 18 108 000 45 006 772 18 108 000 437 324 925 193 152 000 630 476 925

 

Ezzel párhuzamosan a Kormány, valamint az EU szakértőivel 2006-2007-ben folytatott tárgyalások, konzultációk eredményeképpen a dél-budai szennyvíztisztítóban érintett önkormányzatok szakértői az addig vizsgált műszaki megoldásokat egy részletes, több szempontú változatelemzés keretében 2007-ben újravizsgálták.

Tekintettel arra, hogy bebizonyosodott, hogy nem a közös szennyvíztisztító a legjobb műszaki-pénzügyi megoldás, egy új változat (ú.n. „5. változat”) került megfogalmazásra.  Eszerint, a Budapesten és Budaörsön keletkező szennyvízmennyiségek – belső vízkormányzással – a dél-budai szennyvíztisztító telep megépítése nélkül is kezelhetők. Mintegy 40 000 m3/nap szennyvízmennyiség a Csepel-szigeti központi szennyvíztisztító telep helyett az Észak-budapesti szennyvíztisztító telepre kormányozható, így a Dél-Budán keletkező szennyvizek mennyisége – mintegy 40 000 m3/nap – a Csepel-szigeti központi szennyvíztisztító telepre vezethető. E változat elfogadásának következtében nem kellett megépíteni Érd és Budapest határában a Dél-budai regionális szennyvíztisztító telepet. Szintén e változat tette lehetővé, hogy a fizetendő saját rész (önrész) jelentős mértékben csökkenjen, közel a felére.

Érd és térsége így lehetőséget kapott arra, hogy a jelenlegi szennyvíztisztító telep bővítésével, korszerűsítésével oldja meg a szennyvíztisztítást. A három település 2007 novemberében döntött az ú.n. „5. verzió” elfogadása, azaz az új önálló Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program megvalósítása mellett. Ebben a programban kizárólag a három település (Érd, Diósd és Tárnok) vett részt.

 1. május – június közötti időszakban mindhárom településen az érintett ingatlantulajdonosok megalakították az érdekeltségi hozzájárulást biztosító víziközmű társulatokat. Az adott víziközmű társulatok együttműködési megállapodásokat kötöttek a területileg illetékes önkormányzattal.

A Program lebonyolítása nem valósulhatott volna meg a KEOP finanszírozás nélkül. Ezért a projektgazda Társulás 2008. decemberben benyújtotta a KEOP pályázatot. A pályázatot a magyar Kormány 2009. februárban fogadta el, míg a brüsszeli Európai Bizottság 2010-ben fogadta el.

A Program megvalósítása során két szakaszt különböztethetünk meg. Az egyik, amelyet teljes egészében KEOP forrásból lehetett finanszírozni. Azonban a Programnak voltak olyan elemei is, amelyeket vagy a KEOP pályázati kiírás szerint nem lehetett elszámolni, vagy időben később tudott megvalósulni, mint az EU-s előírások szerinti N+2 év szabályban meghatározott időtartam. Ezen projektelemek megvalósításáról mind az érintett ingatlantulajdonosok a víziközmű társulati küldöttgyűlései, mind a települési önkormányzatok 2014-ben döntöttek.

A Program fizikai megvalósítása így 2010-ben kezdődött az érdi regionális szennyvíztisztító bővítésével és 2017-ben fejeződik be. A beruházási Program során megvalósított műszaki tartalomról külön fejezetben számolunk be.

 1. A Program megvalósításának jogi keretei

A pályázati kiírás követelményei szerint az érintett önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulást kellett létrehozzanak a projekt megvalósítására, kizárólag így voltak jogosultak a KEOP támogatásra.

A települések ennek megfelelően 2008. február 18-án létrehozták az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás). Ennek fő döntéshozó szerve a települések polgármesterei által alkotott Társulási Tanács. A Társulás működtetésének operatív feladatait a Társulás Munkaszervezete látta el. A Munkaszervezet részt vett ugyanakkor a projekt megvalósítás menedzselésében is. A megvalósítás irányítását segítette egy közbeszerzésen kiválasztott tanácsadói csapat is, akik a Munkaszervezet érintett tagjaival alkották a Projekt Megvalósító Egységet (PME).

A Programot lebonyolító Önkormányzati Társulás működési költségeit a tagönkormányzatok biztosították a befizetett tagdíjakból. 2008-2016 között a három település mindösszesen 550.812.877 Ft tagdíjat fizetett be (Diósd az elmaradt tagdíjakat 2017-ben rendezi).

Év Tárnok  Diósd  Érd
2008              1 975 050              1 784 250            24 256 856
2009              5 364 000              5 087 000            37 095 000
2010              6 408 000              6 078 000            44 321 000
2011              3 147 000              2 985 000            21 768 000
2012              5 939 000              2 817 000            41 080 400
2013              7 106 400              8 620 000            62 853 000
2014            10 565 186            73 075 874
2015            10 767 888            10 118 081            74 477 892
2016            10 500 000            72 623 000
Összesen            61 772 524                37 489 331             451 551 022   
Mindösszesen              550 812 877   

 

A Társulási Megállapodásban az érintett önkormányzatok megállapodtak abban is, hogy a Program megvalósítása során keletkezett vagyonelemeket az ott rögzített elvek mentén a Társulás átadja az érintett önkormányzatoknak a  program befejezésével.

A vagyonátadást 2017. év végéig tervezi lebonyolítani a Társulás és az érintett önkormányzatok. Ezt külön előterjesztésben tárgyalják az érintett önkormányzatok.

 1. A Program műszaki tartalma és a hozzárendelt költségek

A Program költségeit összefoglalóan az alábbi táblázatban mutatjuk be:

   Érd  Diósd  Tárnok  Összesen
1. Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó beruházások 3 702 863 989 507 826 668 535 353 880 4 746 044 537
2. Szennyvízcsatorna hálózat építés, úthelyreállítás és szervízút építés 20 174 235 206 3 053 296 897 2 167 301 453 25 394 833 556
3. Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni védelem 1 370 131 199 199 513 124 125 860 839 1 695 505 162
4.Pénzügyi költségek (kötvény kamatok, finanszírozási költségek 2008-2017) 467 898 406 6 578 677 5 871 877 480 348 960
5. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 1 412 219 069 203 904 222 181 283 108 1 797 406 399
MINDÖSSZESEN (1-5): 27 127 347 870 3 971 119 588 3 015 671 156 34 114 138 613

 

Az egyes költségkategóriák részletezése az alábbiak szerint történik.

 • Szennyvíztisztító telep és iszaptelephez kapcsolódó beruházások
   Érd  Diósd  Tárnok  Összesen, projekt szintű
1. Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó beruházások, ebből: 3 702 863 989 507 826 668 535 353 880 4 746 044 537
     1.1. Telep rekonstrukció és új telep-rész építés 2 514 233 561 344 812 753 363 503 698 3 222 550 012
     1.2. Telepről Duna sodorvonalba bevezető vezeték építés 758 312 956 103 998 317 109 635 607 971 946 880
     1.3. Iszapfeldolgozó telep 430 317 472 59 015 598 62 214 574 551 547 645

 

A szennyvíztisztításhoz kapcsolódó beruházások összértéke: nettó 4.746.044.537 Ft.

Ebből 4.673.206.441 Ft a KEOP programban elszámolható költség, 72.838.095 Ft a KEOP programban el nem számolható költség.

 

 • Szennyvízcsatorna hálózat építés, úthelyreállítások és szervízút építések, házi átemelő berendezések és karbantartási eszközök
   Érd  Diósd  Tárnok  Összesen, projekt szintű
2. Szennyvízcsatorna hálózat építés, úthelyreállítás és szervízút építés, ebből: 20 174 235 206 3 053 296 897 2 167 301 453 25 394 833 556
      2.1. Érdi csatornaépítések  és útépítések 19 587 736 621 19 587 736 621
      2.2. Házi átemelők (Érd) 288 441 398 288 441 398
     2.4. Környezetvédelmi hatóságok által előírt környezetvédelmi mentesítő munkák 201 552 430 201 552 430
      2.5. Diósdi csatornaépítések és útépítések 2 961 366 329 2 961 366 329
      2.6. Házi átemelők (Diósd) 76 785 204 76 785 204
      2.7. Tárnoki csatornaépítések és útépítések 2 153 285 014 2 153 285 014
      2.8  Házi átemelők Tárnok 498 263 498 263
      2.9. Hálózat karbantartáshoz célgép vásárlás: 96 504 757 15 145 364 13 518 176 125 168 297

 

A szennyvízcsatorna hálózat építéshez és rekonstrukcióhoz, úthelyreállításokhoz és szervízút építésekhez, házi átemelő berendezésekhez kapcsolódó beruházások összértéke: nettó 25.394.833.556 Ft.

Ebből 23.627.495.213 Ft a KEOP programban elszámolható költség, 1.761.338.343 Ft a KEOP programban el nem számolható költség.

 

 • Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni védelem
   Érd  Diósd  Tárnok  Összesen, projekt szintű
3. Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni védelem 1 370 131 199 199 513 124 125 860 839 1 695 505 162

 

A köztéri átemelők építése és a szaghatás elleni védelmet szolgáló beruházás teljes mértékben KEOP forrásból került elszámolásra.

 

 • Pénzügyi költségek (kötvény kamatok, finanszírozási költségek 2008-2017)
   Érd  Diósd  Tárnok  Összesen, projekt szintű
4.Pénzügyi költségek (kötvény kamatok, finanszírozási költségek 2008-2017) 467 898 406 6 578 677 5 871 877 480 348 960

 

A felmerülő pénzügyi költségek a pénzforgalmi, folyószámlahitel kamatai és költségei, valamint az Érdhez kapcsolódó kötvényprogram költségei.

Érd esetében a Társulás bocsátott ki kedvezményes kamatozású kötvényt, amelyet 2017 októberben az Érd Megyei Jogú Város által átadott pénzeszközből váltott vissza. A kötvényprogram kamatai, banki költségei a számviteli bizonylatok alapján teljes mértékben feltüntetésre kerültek a fenti adatokban.

A fenti költségek teljes mértékben saját erőből kerültek finanszírozásra, nem elszámolhatóak a KEOP-ban.

 • Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
   Érd  Diósd  Tárnok  Összesen, projekt szintű
5. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, ebből: 1 412 219 069 203 904 222 181 283 108 1 797 406 399
           5.1.1. Tervek készítése, engedélyeztetés 427 750 800 67 130 800 59 918 400 554 800 000 1,63 %

 

           5.1.2. Műszaki ellenőrzés, mérnök 398 524 053 59 411 844 53 028 753 510 964 649 1,50%

 

            5.1.3 Műszaki átvétel vizsgálatai 98 244 676 15 418 425 13 761 900 127 425 001 0,37%

 

           5.1.4. Közbeszerzési szakértő és  dokumentáció költségei 64 207 077 7 912 307 6 348 175 78 467 559 0,23%

 

           5.1.5. Nyilvánosság biztosítása, ügyfélszolgálat 89 635 161 13 965 586 12 465 151 116 065 898 0,34%

 

           5.1.6. Könyvvizsgáló és gazdasági szakértői szolgáltatások 99 284 032 13 481 069 12 032 689 124 797 789 0,37%

 

           5.1.7. Jogi szolgáltatások 95 011 280 8 936 336 7 976 234 111 923 851 0,33%
           5.1.8. Vagyonértékelés 19 086 105 2 995 355 2 673 540 24 755 000 0,07%
           5.1.9. Projekt menedzsment, pályázat előkészítés, út tanulmányok 118 551 470 14 350 485 12 808 697 145 710 652 0,43%

 

           5.1.10. Hatósági díjak 1 924 416 302 016 269 568 2 496 000 0,01%

 

A projekt megvalósításához kapcsolódó, a pályázati feltételek szerint kötelezően előírt szolgáltatások összértéke: nettó 1 797 406 399 Ft.

Ebből 1.477.925.609 Ft a KEOP programban elszámolható költség, 319.480.790 Ft a KEOP programban el nem számolható költség.

A KEOP pályázati kiírás szerinti maximális mértékek az alábbiak szerint voltak meghatározva a teljes beruházási értékhez képest:

– Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos költségek az elszámolható költségek maximum 1%-ig

–  Mérnök (FIDIC rendszerű), laborvizsgálat az elszámolható költségek maximum 4%-ig

–  Tervezői művezetés az elszámolható költségek maximum 0,5%-ig

– Projekt menedzsment költség: az elszámolható költség max. 1%-a a projekt menedzsment feladatokkal – Kbt.-nek megfelelő módon – megbízott cégnek fizetendő díj

 1. A Program megvalósításának pénzügyi keretei

A Program végrehajtása során – tekintettel arra, hogy az Önkormányzatoknak nem állt a megvalósításhoz elegendő pénzügyi forrás rendelkezésre –  a Társulás az Európai Unió Strukturális Alapjai Környezet és Energia Operatív Program pénzügyi támogatásának (továbbiakban: KEOP támogatás)  céljából pályázatot nyújtott be és nyert el. A KEOP -1.2.0/2F-2009-0001 számon elnyert „Érd és Térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és a szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” elnevezésű pályázati projekt megvalósítására vonatkozó eredeti Támogatási Szerződés 2009. augusztus 17-én került aláírásra. A projekt a Támogatási Szerződés tartalmának megfelelően megvalósult, azonban a Közgyűlés döntésének megfelelően a Program azon részeit is meg kellett valósítani, amelyet a KEOP nem finanszírozott.

A Társulás pályázatot nyújtott be az Önerő Alapról szóló 285/2012.(X.9.) Kormányrendelet  szerint, amelyet a Program során megvalósult beruházásokra használt fel.

A Társulás a Program megvalósítása során a KEOP és Önerő Alap által nem finanszírozott költségeket az önkormányzatok által biztosított pénzügyi forrásból (saját erő) fedezte.

összesen Érd   Diósd   Tárnok
Költségek 34 114 138 613 27 127 347 870   3 971 119 588   3 015 671 156
Források KEOP támogatás 24 519 566 302 19 564 324 456 KEOP támogatás 2 850 564 911 KEOP támogatás 2 104 675 905
Önerő Alap 4 296 820 433 3 427 172 381 Önerő Alap 499 534 524 Önerő Alap 370 113 528
saját erő igény 5 297 751 879 4 135 851 032 saját erő igény 621 020 153 saját erő igény 540 881 723

 

 1. Az egyes önkormányzatok befizetései

A beruházás saját erőhöz illetve a KEOP programban el nem számolható költségek fedezetére az önkormányzatok pénzeszköz átadás formájában adtak át a Társulásnak pénzügyi forrásokat.

 • Érd befizetései (forintban)
Dátum összeg
2008.12.16 20 808 050
2009.04.10 9 004 972
2009.10.05 22 360 077
2009.12.10 99 392 503
2009.12.01 38 008 901
2011.06.23 100 000 000
2011.08.16 600 000 000
2011.12.19 150 000 000
2012.05.04 30 000 000
2012.08.29 15 000 000
2012.09.05 5 000 000
2012.09.14 10 000 000
2012.10.08 90 000 000
2013.12.31 10 000 000
2014.02.14 20 000 000
2014.04.02 39 000 000
2014.09.04 29 518 888
2015.11.13 330 000 000
2016.09.19 150 000 000
2016.09.09 45 000 000
2016.09.26 11 457 329
2016.12.29 43 136 519
2017.03.30 27 679 998
2017.03.30 14 840 577
2017.06.30 42 435 610
2017.10.02 2 244 640 004
2017.10.02 71 255 784
Összesen: 4 268 539 212

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól az érdekeltségi hozzájárulásból mindösszesen 3.889.000.000 Ft-ot kapott és 379.539.212 Ft-ot saját költségvetési forrásaiból biztosított a program saját részének finanszírozására.

 • Diósd befizetései (forintban)
Dátum  Összeg
2008            2 853 706
2009.04.10            1 413 232
2009.10.05            3 509 169
2009.11.18            5 426 194
2009.12.03          15 598 564
2010.06.15            6 220 610
2011.05.12            7 324 559
2011.09.23        114 579 255
2012.10.15          41 820 643
2012.10.15          31 707 800
2012.10.15          25 900 000
2013.01.02          65 398 000
2012.07.17          46 454 426
2015.12.04          36 465 554
2015.01.06            1 121 212
2016.01.12          13 425 612
2016.08.19                 4 116 316
2016.12.12                 6 541 135
2016.12.15               25 419 790
2016.12.19                 5 400 000
2016.12.21                 1 375 000
2017.03.10              889 000
2017.04.20            5 800 000
2017.05.02            1 945 000
2017.03.20            8 894 465
2017.04.19               25 894 465
2017.08.29          35 221 590
2017.10.10          22 643 710
Összesen:        563 359 007   

 

 

 • Tárnok befizetései
Dátum Összeg
2008             3 008 393
2009.12.22.:54:00           13 922 685
2009.07.02 20:56             1 261 396
2009.10.07 20:53             3 132 151
2009.11.12 20:53             4 843 215
2010.06.22 0:00             5 552 280
2011.05.18 0:00             7 721 591
2011.08.27 0:00           91 183 239
2012.10.11 18:38:15           20 000 000
2014.02.13             6 288 786
2014.10.15             1 000 751
2015.10.01             3 977 640
2016.03.01           29 990 676
2016.09.08           33 292 760
2016.08.18             9 931 949
2016.09.22           44 887 198
2016.11.08           62 707 396
2016.12.01           55 593 177
2017.01.26           51 303 070
Összesen:         449 598 353   

 

 

 

 1. Önerő Alapból kapott finanszírozás felosztása

Az Önerő Alapról szóló rendelet alapján pályázatot az adott projektgazda nyújthatott be, az éppen aktuális számlákra eső önerő finanszírozására, mindösszesen 4.296.820.433 Ft értékben.

Tekintettel arra, hogy a program fizikai megvalósítása több éven át zajlott, voltak olyan időszakok (évek) amikor nem volt forrás az Önerő Alapban, és voltak időszakok, amikor lehetett pályázni. Az elszámolást mindig pontos számlákra lehetett lehívni. Ezért előfordult, hogy Érd területén zajló munkák számláinak kifizetésekor nem volt pályázati lehetőség, azonban a másik két település (Diósd és Tárnok) területén zajló munkák számláinak kifizetésekor már igen. Azonban az Önerő Alap nem egyedileg az egyes településeket támogatta, hanem a térségi program egészét, így a végelszámolásnál rendezni kell ezeket a korábban számlákra felosztott összegeket is.

Beruházás értéke alapján kiszámolt Önerő Alap
Arány Beruházási érték alapú felosztás Számlákra elszámolt érték Különbség
ÉRD 79,7607% 3 427 172 381 3 301 677 280 -125 495 101
Tárnok 8,6137% 370 113 528 471 325 626 101 212 098
Diósd 11,6257% 499 534 524 523 817 526 24 283 003
Összesen ÖA 4 296 820 433 4 296 820 433

 

 1. A Program finanszírozásának kérdései, az egyes tagönkormányzatokra eső finanszírozás kiszámítása

Az egyes tagönkormányzatok által a Társulás részére átadandó pénzeszközök, az eddig már átadott pénzeszközök és az elszámolás alapján még járó összegeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Saját erő igény Befizetett        2008-2017 Fizetendő I.
Érd 4 135 851 032 4 268 539 212 -132 688 180
Diósd 621 020 153 563 359 007 57 661 146
Tárnok 540 881 723 449 598 353 91 283 370

 

Tekintettel arra, hogy az EU kötelezése alapján megépült iszaptelep a projekt megvalósítása előtt is Érd Megyei Jogú Város tulajdonában volt, a rekultivációhoz szükséges saját forrást is Érd biztosította és a jövőre nézve is célszerűnek tűnik az egységes tulajdonosi szerkezet fenntartása, ezért javaslatunk szerint az erre elszámolandó összegekkel célszerű módosítani az átadandó összegek mértékét, amennyiben a felek úgy állapodnak meg, hogy az iszaptelep 100%-ban Érd Megyei Jogú Város tulajdonába kerül:

Fizetendő I. Iszaptelep érték Fizetendő II.
Érd -132 688 180 112 979 049 -19 709 131
Diósd 57 661 146 -54 998 900 2 662 246
Tárnok 91 283 370 -57 980 149 33 303 221

 

A Társult önkormányzatok korábban megállapodtak abban, hogy az érdi regionális szennyvíztisztítóban fennálló tulajdonrészt egymás sajátos szempontjait is figyelembe véve a program lezárásakor rendezni fogják. A régi tisztítótelep eredeti költségeihez Tárnok Nagyközség Önkormányzata is hozzájárult, azonban az erre vonatkozó, 1993 környékére datálható dokumentáció nem fellelhető. Ezért Érd és Tárnok polgármesterei még 1999 előtt írásos megállapodásban rögzítették, hogy ezt rendezni fogják, ami azóta elmaradt.

Ezt a kérdést most már csak a felek egymás közötti megállapodásával lehet rendezni. Erre vonatkozóan azt a javaslatot teszik a felek, hogy a rendezés az alábbiak szerint történjen meg:

 Fizetendő II. Jelenlegi tisztító arány Elszámolási érték Fizetendő III.
Érd -19 709 131 84,00% 20 160 000 450 869
Diósd 2 662 246 16,00% 3 840 000 6 502 246
Tárnok 33 303 221 0,00% -24 000 000 9 303 221
Összesen 24 000 000

 

A fentieknek megfelelően tehát az elszámolás végén az egyes önkormányzatokra eső befizetési kötelezettség:

Fizetendő III.
Érd 450 869
Diósd 6 502 246
Tárnok 9 303 221
Összesen 16 256 336

 

Amennyiben a felek ezen rendezési elvet elfogadják, a Társulási Tanács határozatot hoz a fenti befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében, amelyben a befizetési határidőt 2020. december 31-ig határozza meg.

 1. A Program során létrehozott vagyonelemek átadása az önkormányzatok részére

A pénzügyi elszámolás következtében az egyes vagyonelemek átadása a Társulási Megállapodás XIII. 3.8. pontjában foglaltak szerint történik, melyben a Tagok kötelezettséget vállaltak arra, hogy Tagi jogaikat akként gyakorolják, hogy a Program során létrehozott vagyonelemeket a Társulás a Tagoknak köteles átadni.

A vagyonelemek kiadásánál a vonatkozó jogszabályokban és szakmai állásfoglalásokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárni. Ezért a Program befejezésével a Program során keletkezett vagyonelemek a Társulásban részt vett önkormányzatok részére kerülnek átadásra, a felek közötti megállapodásoknak megfelelően. Ennek elveit a javasolt vagyonátadási megállapodás mellékletében rögzítik a felek.

A Program eredményeként létrejövő létesítmények tulajdoni arányairól eredetileg a Társulásban résztvevő önkormányzatok a Társulási Megállapodásban állapodtak meg.

Tárnok Nagyközség Önkormányzata annak ellenére nem szerepelt eredetileg az érdi regionális szennyvíztisztító tulajdoni lapján, hogy annak létrehozásához anyagilag hozzájárult, és az elmúlt évtizedekben a felek többször kísérletet tettek ennek rendezésére. Ezen előzményekre tekintettel az a javaslat született, hogy a teljes tisztítótelepre vonatkozzon (a régire és az újra együttesen) a Társulási Megállapodásban rögzített tulajdonosi arány felosztás. Ezzel lezárható az évtizedek óta húzódó tulajdoni arányok tisztázása.

Az EU kötelezése alapján létrehozott iszaptelep területének tulajdonjoga a beruházás megkezdése előtt is Érd Megyei Jogú Város tulajdonában állt. A Tagok megállapodása értelmében az ezen az ingatlanon létrejött vagyon tulajdonjogának megosztása az előzetesen tervezett beruházási költség szerint a hálózatokra számolt arányoknak megfelelően történne.

Tekintettel azonban arra, hogy Társulás részére az önerő biztosítása is eltérő arányban történik, illetve a jövőbeli iszapteleppel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala szempontjából célszerűnek látszik, a Társulás az iszaptelepen létrejövő vagyonelemek 100%-át Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának adja át.

A Tagok megállapodása értelmében a helyi csatornahálózatok és a helyi érdekű gyűjtővezetékek, úton és csapadékvíz-elvezető rendszeren végzett beruházások annak a települési önkormányzatnak a tulajdonába kerülnek, amelynek területén az megvalósult.

Az alapvezeték és hozzátartozó átemelő műtárgyak tulajdonosai az egyes települések közigazgatási határain belül az illetékes Önkormányzatok lesznek.

Az egyéb eszközök tulajdonjogának megosztása az előzetesen tervezett beruházási költség szerint a hálózatokra számolt arányoknak megfelelően történik.

A házi átemelő berendezések tulajdonjoga a területileg érintett Önkormányzat tulajdonába kerül át.