Google+
Főoldal / Kiemelt hírek / Öt év alatt rengeteget fejlődött a város

Öt év alatt rengeteget fejlődött a város

Nemrég hírt adtunk arról, hogy egy nyár elején készült közvélemény kutatás szerint az összes megkérdezett 84 százaléka szerint fejlődött Érd .

Kíváncsiak voltunk, hogy minek köszönhető az, hogy politikai meggyőződéstől függetlenül ilyen magas arányban értékelik az érdiek a fejlődést.

Ezért összegyűjtöttük azt, hogy mi minden történt az elmúlt öt évben, amióta T. Mészáros Andrást újból polgármesternek választották az érdiek. Nincsenek benne tehát azok, amelyek még régebb óta, 2014 előtt történtek a városban.

Nyilvános adatokból dolgoztunk: a képviselők évente közzétett beszámolóiból, a helyi média híradásaiból és a közösségi média oldalain megjelent tervekből, beszámolókból. A képviselők közlései alapján szerepelnek azok is, amelyek őszig elindulnak vagy már folyamatban vannak.

Ennek ellenére megeshet, hogy a lista még mindig nem teljes, lehetnek még olyanok, amelyek elkerülték a figyelmünket (ez esetben kérjük, jelezze felénk!)

A következőket találtuk:

Vízelvezetés a Fő utcában;

Vízelvezetés a  Mecset utcában;

Aszfaltozás az Enikő utcában a lakótelep körül;

Kengyel utca aszfaltozása;

Ártézi kút a Római úton;

A volt Téglagyár és Magaspart megszerzése a város számára, Duna-part megnyitása az érdieknek;

Új termálkút fúrása Beliczay Szigeten;

Pincesor rendbetétele és évente Szőlővirág Ünnep a Mély úton;

Teréz utca aszfaltozása;

Erna utca, Edina utca és Piroska utcák önerős aszfaltozása;

Vető utca aszfaltozása (előkészítés alatt);

Alsó utcaiak bálja minden évben;

Lakótelepi játszóterek felújítása (kis- és nagy játszótér);

Ófalusi orvosi rendelő felújítása;

Az ófalusi iskola tornatermének felújítása, Nyugdíjas Klub részére a mosdó felújítása;

Szapáry utca felújítása (Fő utca – Kastély utca között);

A Velencei úton és a Szabadság téren járdaépítés;

Romics László Szakorvosi Rendelő bővítése, felújítása;

Ilona utca aszfaltozása (Karolina utca – Ercsi út között), ivóvíz-vezeték csere és felújítás (Karolina utca – Felső utca között);

Izabella utca aszfaltozása;

Technikus utca aszfaltozása;

Mérnök utca szennyvízvezeték építés és aszfaltozás (Tanácsos utca – Írnok utca között);

Képviselő utca aszfaltozása;

Titkár utca egy részének felújítása (előkészítés alatt);

Új Rendőrség épülete az Ercsi úton;

Új óvoda a Fácán közben;

Tündérkert Óvoda felújítása a Felső utcában;

Fácán utca aszfaltozása;

Páva utca aszfaltozása;

Papagáj utca aszfaltozása;

Pintyőke utca aszfaltozása;

Keselyű utca aszfaltozása (előkészítés alatt);

Bíró utca mart aszfaltos felújítása;

Orvos utca mart aszfaltos felújítása;

Játszótér a Képviselő – Tollnok utcák kereszteződésében;

Tisztviselőtelep ivóvíz hálózatának felújítása;

Új háziorvosi rendelők a Felső utcában;

Jégcsarnok az Aréna mellett;

Járda a Fehérvári úton (előkészítés alatt);

Szomszédünnep: Madárzsúr a Fogoly utcában;

Új orvosi rendelő a Bagoly utcában;

Aszfaltozás a Munkácsy Mihály utcában;

Aszfaltozás a Deák Ferenc utcában a Szent István utcától a Könyves Kálmán utcáig;

Aszfaltozás a Petőfi Sándor utcában;

Aszfaltozás a Nagy Lajos utcában (Petőfi Sándor utcától déli irányba);

Daru utca mart aszfaltos felújítása;

Gém utca mart aszfaltos felújítása;

Szárcsa utca mart aszfaltos felújítása;

Ruca utca mart aszfaltos felújítása;

Vadkacsa utca mart aszfaltos felújítása;

Szent István út tehermentesítése vízelvezetés szempontjából a Lőcsei és Tárnoki utak vízelvezetésével;

Óvoda felújítás a Szent László téren;

Szent István út teljes felújítása;

Gárdonyi Géza  utca – Damjanich János utca felújítása;

Rákóczi Ferenc utca felújítása (Szent István út – Nagy Lajos utca között);

Csíz utca felújítása (Bölömbika utca – Kossuth Lajos út között);

Gyula utcai Meseház óvoda újjáépítése;

Szent István híd a két vasút felett;

Csapadékvíz elvezetés a Diósdi úton;

Csapadékvíz elvezetés és járdaépítés a Riminyáki úton;

Tornacsarnok a Vörösmarty Gimnáziumban;

Játszótér a Töhötöm utcában;

Német Nemzetiségi Óvoda létesítése a Riminyáki úton;

Gyermekjóléti Központ új épületének építése a Rómer Flóris téren;

Vörösmarty Mihály utcában új árok;

Járda a Vörösmarty Mihály utcában a Rómer Flóris térig;

Járda a Miklós utcában – Koppány utcában – Gellért utcában;

Vízelvezető árok a Hivatalnok utcában;

Vízelvezető árok a Péter utcában;

Vízelvezető árok a Gábor utcában;

Új Tankerületi Központ az Alispán utcában;

Új bölcsőde a Tompa Mihály utcában;

Útépítés Miklós utca;

Útépítés Kont utca -István utca;

Útépítés a Deák Ferenc utcában;

Hunyadi János utca felújítása (Vörösmarty Mihály utca és Szent István utca között);

Péter utca felújítása (Töhötöm utca és Gábor utca között);

György utca felújítása (Ferenc utca és a Gellért utca között);

Petőfi Sándor utca mart aszfaltos felújítása;

Liszt Ferenc utca mart aszfaltos felújítása;

Mikes Kelemen utca mart aszfaltos felújítása;

Ferenc utca mart aszfaltos felújítása;

Jókai Mór utca mart aszfaltos felújítása;

Kisfenyves Óvoda teljes felújítása;

Gábor utca 20 sz. alatt új játszóudvar;

Melánia utca vízelvezetés;

AVL beruházás elindult a Tesco mellett;

Vízelvezetés a Duna utcában;

Vízelvezetés az Antal utcában;

Sárvíz utca szikkasztó árkok (Rákos utca – Balatoni út közötti szakaszon);

Sárvíz utca aszfaltozása a Balatoni út – Sárd utca között;

Sebes utca aszfaltozása a Sárd utca és Sajó utca között;

Sebes utca- Sárvíz utca- Sárd utca Tó utca csapadékvíz elvezetés és szikkasztó árkok kiépítése;

Sajó utca Balatoni út és Sebes utca közötti részén burkolt árok;

Csilla utca aszfaltozása, szikkasztó árok kialakítása;

Cecília utca aszfaltozása, csapadékvíz elvezetés;

Ágnes utca (Cecília utca- Bara patak között) burkolt árok kialakítása;

Szepes Gyula Művelődési Központ mögött a “Központi Parkoló” kiépítése;

Béke téri lakótelep játszóterének felújítása;

Ajtony utca aszfaltozása;

Aladár utca aszfaltozása;

András utca egy részének aszfaltozása;

Álmos utca aszfaltozása;

Topoly utcában aszfaltozás;

Szegfű utcában szikkasztó árkok létrehozása;

Kálvin tér buszmegálló térkő burkolattal ellátása, padok, szemetes kukák elhelyezése;

Duna utcai forgalom lassítás;

Ágoston utca aszfaltozása;

Tápió utca aszfaltozása;

Rákos utca mart aszfaltos felújítása;

Rima utca mart aszfaltos felújítása;

A lakótelepen a 7-es épület mögötti sétáló részen 4 db új pad és 4 db szemetes kihelyezése;

Szabadtéri Sportpark létesítése a Pelikán Sétány mellett;

Kincses Óvoda és az Aprófalva bölcsőde teljes külső- és belső felújítása a Lakótelepen, új udvarral;

Berettyó utca egy részének aszfaltozása;

Hernád utca egy részének aszfaltozása (folyamatban);

Duna utcai járda felújítása;

Tállya utca óvoda felújítása;

Sárd utcába torkolló mellékutcák (Nyitra utcától Tétényi út irányába található utcák) vízelvezető árkainak betonelemekkel való helyreállítása;

Érdi Városliget a Papi Földeknél: záportározó és szabadidőpark;

Járda a Sárd utcában;

Talabor utca mart aszfaltos felújítása;

Fürdő utca felújítása, teljes közmű cserével, járdával;

Koronafürt utca felújítása;

Orgona utca felújítása, csapadékvíz elvezetés;

Zagyva utca csapadékvíz elvezetés;

Alsóvölgyi úton csapadékvíz elvezető rendszer újjáépítése;

Ürmös utca felújítása;

Aradi utca aszfaltozása (Krasznahorkai – Kőszegi utcák között);

Zrínyi Miklós utca (Munkácsy Mihály utca – Könyves Kálmán utca között);

Vízelvezetés a Tárnoki úton a Lőcsei út – Bajcsy Zsilinszky út között;

József tér környékén a forgalmi rend átalakítása;

Bakonyi utca aszfaltozása;

Nógrádi utca felújítása (Murányi utca – Aradi utca között);

Vízelvezetési munkák a Damjanich utcában;

Szent István út teljes felújítása;

Tárnoki út felújítása a Szent István út – Kolozsvári utca között, teljes közmű cserével;

Csapadékvíz elvezetése a Tárnoki úton, ezáltal a Szent István út tehermentesítése;

Csapadékvíz elvezetés a Huba utcában (Gellért utca – Tárnoki út között);

Bihari utca mart aszfaltos felújítása;

Imre utca mart aszfaltos felújítása;

Radnai utca mart aszfaltos felújítása;

Lőcsei út vízelvezetés bővítése;

Mecseki utca aszfaltozása (Tárnoki út – Bakonyi út között);

Aradi utca aszfaltozása (Mecseki utca és Lőcsei út között);

Könyves Kálmán felújítása utca Zrínyi Miklós utca és Deák Ferenc utca között;

Könyves Kálmán utca felújítása (Deák Ferenc utca – Martinovics Ignác utca között);

Bihari utca felújítása (Retyezáti utca – Naszályi utca között);

Hárslevelű utca felújítása (Bikavér utca és Burgundi utca közötti szakaszán) ;

Átereszek cseréje Tárnoki út és Bor utcák kereszteződésében, valamint a Csanád utcában, a Csongor utca és a Botond utca közötti zárt csapadékvíz-elvezető felújítása;

Vízelvezetés a Demeter utcában és Dávid utcában;

Bor utca vízelvezető árok építése;

Fürdő utca útépítés, csapadékvíz elvezetés, teljes közműcsere;

Ürmös utca felújítása, csapadékvíz elvezetéssel együtt;

Csaba utca felújítása, csapadékvíz elvezetéssel együtt;

Tárnoki úti Napsugár Óvoda teljes felújítása és energetikai rekonstrukciója;

Riminyáki út alsó szakaszán csapadékvíz elvezetési munkák;

Baján utca csapadékvíz elvezetési munkák, Diósdi úton keresztül a Csaba utcáig;

Ászok utca aszfaltozása (Bikavér utca és Burgundi utca között);

Furmint utca aszfaltozása (Bikavér utca és Burgundi utca között);

Csapadékvíz elvezető az Emil utcában, Béla utcában, Bernát utcában;

Hérics utca aszfaltozása;

Jázmin utca aszfaltozása;

Harangvirág utca aszfaltozása (Diósdi út – Jácint utca között);

Járdaépítés a Riminyáki úton a Baján és Bernát utcák között;

Izsóp utca felújítása (Hóvirág utca – Hortenzia utca között);

Hortenzia utca felújítása (Izsóp utca – Jácint utca között);

Kadarka utca felújítása (Burgundi utca – Ürmös utca között);

Törcsvári utca szilárd burkolat kiépítése;

Somogyvári utca vízelvezető árok építése;

Somogyvári utca aszfaltozása;

Daróci utca vízelvezetés kiépítése;

Daróci utca hiányzó részen járda építése;

Selmeczi utca aszfaltozása (Cserhalmi út és Daróczi utca között);

Selmeczi utca aszfaltozása (Somogyvári utca és Daróczi utca között);

Kolozsvári utca vízelvezető árok építése;

Kalotaszegi utca hiányzó szakaszának megépítése;

Tárnoki út kiépítése Kolozsvári utcáig, vízelvezetéssel, teljes közmű cserével;

Cserhalmi utca mart aszfaltos felújítása;

Körmöci utca mart aszfaltos javítása;

Korponai utca mart aszfaltos javítása;

Trencsényi utca aszfaltozása;

Szovátai út teljes felújítása és csapadékvíz-elvezetés megoldása;

Bikszádi utca felújítása (Retyezáti utca – Bajcsy-Zsilinszky út között);

Bihari utca felújítása (Retyezáti utca – Naszályi utca között);

Cseresznyefa utca teljes felújítása, vízelvezetéssel;

Diófa utca teljes felújítása;

Égerfa utca játszótér (Hajós játszótér);

Érdi Napok Fesztivál (ÉNFeszt) megújítása;

Vízelvezetés az Égerfa utcában;

Vízelvezetés a Vincellér utcában;

Vízelvezetés a Felsővölgyi úton;

Ürmös utca felújítása, teljes közműcserével, vízelvezetés megoldása;

Almafa utca útfelújítása;

Bajcsy Zsilinszky Endre úton vízelvezetés építése;

Vízelvezetés Alsóvölgyi úton;

Útfelújítás a Málna utcában;

Leányka utca felújítása (Burgundi utca – Ürmös utca között);

Almafa utca felújítása (Égerfa utca – Ébenfa utca között);

Muskotály utca felújítása (Bikavér utca – Burgundi utca között);

Bem tér rekonstrukciója, M7-Iparos út csomópont átépítése;

Interspar Áruház megépült a Bem téren;

Új Parkvárosi Közösségi Ház létrehozása;

Vízelvezetés a Nyárfa utcában;

Járdaépítés a Bajcsy Zsilinszky úton;

Útépítés a Kádár utcában (Szövő utca és Takács utca között);

Alsóerdősor utca aszfaltozása (Fügefa utca – Felsővölgyi út között);

Nyírfa utca aszfaltozás (Fügefa utca – Felsővölgyi út között);

A Hegesztő utcában az óvoda előtti terület rendezése;

Hegesztő utca, Gépész uca, Aszfaltozó utca, Fűtő utcák aszfaltozása az áruház környékén;

Egészségház felújítása a Bajcsy Zsilinszkí út 47 sz. alatt;

Új posta az Intersparban;

Aszfaltozás a Tekercselő utcában;

Buszmegálló és teljes közműcsere a Bajcsy Zsilinszky úton a Rekettye utcánál;

Szövő utca aszfaltozása és vízelvezetés megoldása a Törökbálinti út – Lakatos utca között;

Sóskúti út felújítása a Szovátai út – Hegesztő utca között;

Szovátai út teljes felújítása, közműcserével, csapadékvíz-elvezetéssel;

Drégelyi utca útfelújítás;

Kárpitos utca alsó szakaszán útfelújítás;

Szénégető utca útfelújítás (Kerékgyártó utca – Törökbálinti út között, folyamatban);

Óvoda felújítás a Bem téren;

Alsóerdősor utca (Eperfa utca- Folyondár között) és Folyondár utca (Alsóerdősor utca és Törökbálinti út között) teljes felújítása, közműcserével és csapadékvíz elvezetéssel;

Simító utca útfelújítás (Kárpitos utca- Kádár utca között);

Kovács utca felújítása (Iparos utca – Szénégető utca között);

Darukezelő utca járda, -támfal építés;

Ács utca felújítása (Fuvaros utca – Fűtő utca között);

Nyomdász utca, Művezető utca, Olvasztár utca önerős útépítés a Szövő utca Tetőfedő utca közötti szakaszokon;

Új óvoda a Búvár utcában;

Szenyvízcsatorna építés az Ajnácskő utcában;

Fuvaros utca aszfaltozása a Darukezelő utca és Esztergályos utca között;

Bognár utca egy részén és Fűtő utca középső szakaszán útfelújítás;

Fényező utca aszfaltozása Darukezelő utca- Esztergályos utca között;

Bányász utca egy szakaszának aszfaltozása;

Fűtő utca egy szakaszának aszfaltozása;

Szomszédünnep több utcában;

Betonozó utcai játszótér;

 

Eddig tartott tehát a kitekintés. Nyilvánvaló, hogy az egész város nem lehet egyik napról a másikra teljesen kész, de Érd épül, hónapról hónapra, lépésről lépésre.

 

(Borítókép: az épülő Fenyves Parkvárosi bölcsőde, óvoda, iskola, uszoda, sportcsarnok komplexum látványterve)