Google+
Főoldal / Rovatok / Ismét jogosítványpályázat Battán

Ismét jogosítványpályázat Battán

újabbA Százhalombattai Hírtükör Online hírei… Kiírta idei jogosítványpályázatát a Százhalombatta Ifjúságért Közalapítvány. A városban élő fiatalok hatvanezer forint támogatást kaphatnak “B” kategóriájú gépjárművezetői engedélyük megszerzéséhez.

Pályázni csak az erre rendszeresített adatlapon lehet. A pályázaton azok vehetnek részt, akik állandó százhalombattai lakcímmel rendelkeznek és itt élnek, valamint nem töltötték még be 26. életévüket.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött adatlapot, a 2014-ben megszerzett vezetői engedély és lakcímkártya (mindkét oldalának) másolatát, a tanfolyam elvégzését igazoló, 2014-ban kiállított eredeti áfás számlát, vagy annak másolatát. Másolat esetén a pályázó aláírása mellett szerepeljen “Az eredetivel mindenben megegyező másolat” felirat is! A számlára rá kell írni, hogy “Önkormányzati támogatásra elszámolva”, a pályázatra pedig, hogy “Jogosítvány pályázat”. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A nem megfelelő pályázatokat a kuratórium automatikusan elutasítja.

A pályázaton elnyerhető összeg személyenként 60 000 forint. A kuratórium a pályázat benyújtását követő elbírálási időszakban dönt a kérelem befogadásáról, valamint a támogatás odaítéléséről. Döntéséről levélben tájékoztatja a pályázót. A pályázó köteles a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül jelentkezni a levélben megadott telefonszámon, illetve irodában a támogatási szerződés aláírása végett. Amennyiben ezt nem teszi meg, a kuratórium visszavonja támogatási szándékát.

A pályázati kérelem nem fogadható be, ha a pályázat nem felel meg a fenti előírásoknak, ha pályázó korábban már részesült gépjárművezetői engedély megszerzését támogató közalapítványi juttatásban, vagy az engedélyét nem akkreditált felnőttképzési intézményben szerezte meg.

Az alaki előírásoknak megfelelő pályázatokat a kuratórium sorszámmal ellátva nyilvántartásba veszi. A támogatási összeg kifizetésére a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, a kapott sorszámok alapján kerül sor, a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül, banki átutalással.

A pályázatokat ajánlott levélként kell feladni lezárt borítékban a Százhalombatta Ifjúságért Közalapítvány, Százhalombatta, Pf. 70. címre, vagy személyesen is el lehet juttatni Nagy Annamáriának a Polgármesteri Hivatal 126-os irodájába. A pályázatok beérkezési határideje folyamatos 2014. november 15-ig.

Pályázati adatlap a 2014. évben megszerzésre kerülő “B” kategóriájú vezetői engedélyek támogatására INNEN letölthető

Pályázati kiírás INNEN letölthető

Forrás: hirtukor.hu

A kép forrása: flickr

Érd, 2014.04.23.