Google+
Főoldal / Rovatok / Kávészünet / Értékelt a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Értékelt a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Értékelt a katasztrófavédelemA Százhalombattai Hírtükör Online hírei… Február 14-én tartotta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2013. évi tevékenységét értékelő állományértekezletét. A rendezvényen Dr. GóraA kép forrása: flickr Zoltán tű. dandártábornok, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese vett részt és adta át az igazgatóság értékelését.

A rendezvényen jelen voltak a társ- és együttműködő szervezetek képviselői, a Pest megyei rendőrfőkapitány, a Pest Megyei Kormányhivatal igazgatója, valamint a Pest megyei büntetés végrehajtási intézetek vezetői, a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság és a NAV Vám-és Pénzügyőri Főigazgatósága, továbbá a megyei önkormányzati tűzoltóságok képviselői.

Az értekezlet elismerések átadásával indult, majd Branyiczky Márk tű. ezredes az igazgatóság 2013. évi működését értékelte. Az igazgató kiemelte, hogy 2012-ben szemléletváltás következett be és ez a tavalyi évben szakmai alapokon támaszkodó stabil és kiegyensúlyozott működést eredményezett. Valós társadalmi igény alapján átszervezett, egységes hatékony szervezet alakult meg, számtalan jogszabály és norma került kidolgozásra. A megalapozott szakmai gondolatot a gyakorlatban készpénzre kell tudni váltani, megyei és helyi szinten megtámasztani, így lehetünk csak eredményesek. Az igazgatóság működését az elmúlt évben is a szakértelemmel végzett munka jellemezte. Kiemelt figyelmet kapott az állampolgárok biztonsága, az őrs program folytatása és az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének szakmai segítése, továbbá a pályázati feltételeinek megkönnyítése.

A káresetek vonatkozásában 2013-ban kevesebb beavatkozásra került sor, de az év során két kiemelkedő eseménysorozat, a márciusi hó helyzet, majd a júniusi dunai árvízi veszélyhelyzet különös próbatétel elé állította az igazgatóság állományát. Az eddig látott legmagasabb árvízzel szemben sikerült megyénkben is – emberi áldozat nélkül – védekezni, együttműködő társszervekkel, önkéntesek ezreivel eleget tenni.

Értékelt a katasztrófavédelem 3Az igazgató a szakterületeket külön-külön is értékelte. A tűzoltósági szakterületen a katasztrófavédelmi őrsök megjelenésével javult az ország mentő tűzvédelmi ellátottsága. Az aszódi őrs átadással 14 település kap negyedórán belül segítséget, amely közel 30.000 ember biztonságát szolgálja. Az országos tendenciával összhangban, Pest megyében is a tűzesetek száma az előző évekhez képest negyven százalékkal csökkent, a műszaki mentések számában hét százalékos növekedés tapasztalható. A prevenciós tevékenység mellett a készenléti állományt is bevontuk a hatósági szaktevékenységbe, vizsgálták a létesítmények oltóvíz biztosítását, megközelíthetőségét, azonosították a szabadtéri kockázati helyszíneket, a tulajdonosok, és az erdőgazdálkodók is megszólításra kerültek, így ezzel a tűzesetek számának a csökkenését érhettük el. A beavatkozások végrehajtásában a hivatásos erőkön kívül az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek is folyamatosan részt vettek. Nekik az igazgató külön is megköszönte a munkájukat.

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat közel négyszáz esetben vonult különböző események felszámolásához, amely nagyban növelte a hatékony beavatkozás feltételeit és a lakosok védelmét. A Pest megyei műveletirányítási tevékenység 5.749 esetben rögzített bejelentést, mintegy 8.150 esetben riasztott le gépjárműveket a káresemények felszámolására. A tavalyi évhez képest jelentős számmal csökkent a szándékosan megtévesztő jelzések száma.

A polgári védelmi szakterületet megyénkben is komoly átalakulás jellemezte. A védelmi igazgatási rendszer jelentős átalakuláson ment keresztül, és a védelmi bizottságok munkáját, ha a veszélyeztetettség megkívánja, munkatársaink szakmai irányítása segíti, egészen a települési szintig. Hat területi szintű polgári védelmi szervezetet alkalmazunk a mindennapok során. Elkezdődött a járási mentőcsoportok létrehozása, az év végéig megalakításukról, rendszerbeállításukról mind a tizennyolc járásban gondoskodtunk. Valamennyi településre elkészültek a veszély-elhárítási tervek, a kirendeltségi és megyei összesített járási tervkivonatok. Aktualizálásra kerültek a megyét jellemző veszélyeztető tényezők (kockázati helyszínek), amelyekre vész esetén haladéktalanul mozgósítani tudjuk a katasztrófavédelem hivatásos és önkéntes erőit.

Értékelt a katasztrófavédelem 2

Iparbiztonsági szakterületre vonatkozóan az igazgató kiemelte, hogy 2013. évben is kiválóan ellátta a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek hatósági felügyeletét, és végezte el a veszélyes áruk szállításának ellenőrzését. Több esetben a társszervekkel összefüggő felderítési akcióban vettek részt. Az üzemazonosításoknak köszönhetően 11 felső, 4 alsó és 47 küszöb alatti üzem került a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látókörébe. Az elmúlt esztendőben több mint 6600 veszélyesáru-szállításal kapcsolatos ellenőrzést hajtott végre a szakterület. Újabb feladatként jelent meg a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályi feladatok végrehajtása. Előírásnak megfelelően közérdekű szolgáltató kijelöléséről történt intézkedés a hulladékszállítási szolgáltatásban elégtelenséget bejelentő települések esetén.

A hatósági szakterület a 2013. évben kiugróan magas – országosan a harmadik legtöbb – ellenőrzést hajtotta végre, mintegy az előző évek kétszeresét. Fokozott figyelmet fordítottunk a kémények ellenőrzésének fontosságára és a szén-monoxid-mérgezéssel járó esetekre. Szigorú szakmai felügyelet alatt tartva a kéményseprő ipari közszolgáltatás alanyait. A tűzesetekkel arányban a tűzvizsgálati eljárások száma is csökkent az elmúlt évekhez képest. A 2013. januárban megalakult Pest Megyei Tűzmegelőzési Bizottság preventív munkájának is köszönhető a tűzesetek számának csökkenése. A bizottság több rendezvényen megjelent és prevenciós bemutatókat, sajtótájékoztatókat szervezett a lakosság felé, a társszervekkel több közös akcióban vettek részt.

Az igazgató végezetül a funkcionális területek: gazdasági, humán, hivatali – igazgatási és ellenőrzési szakterületeket értékelte. A szervezeti egységek betöltötték rendeltetésüket és törvényesen, hatékony módon működtették az Igazgatóságot.

Dr. Góra Zoltán tű. dandártábornok beszédében kiemelte, hogy a 2013. évnek stabil szervezettel, kiegyensúlyozott működéssel indult neki a katasztrófavédelem. Az elmúlt év mozgalmas és jelentős volt. A dunai árvíz kapcsán hangsúlyozta a megye speciális helyzetét, megköszönte az áldozatos munkát. Méltatta a társszervekkel való szoros együttműködést és a civil összefogást. A Tábornok szavai szerint a megye jó teljesítményt nyújtott az elmúlt évben. Ehhez a jó teljesítményhez szükség volt a kollégák áldozatkész munkájához, a szakterületek pontos és megbízható teljesítményéhez.

Forrás: www.hirtukor.hu

Érd, 2014.02.19.