Google+
Főoldal / Állások / Érdi állás: törvényességi referens

Érdi állás: törvényességi referens

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szervezési és törvényességi Iroda törvényességi referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet I.22. pontja szerint

Ellátandó feladatok: 

 • Előterjesztések törvényességi szempontú vizsgálata,
 • Részvétel a közgyűlés és szervei üléseinek előkészítésében,
 • Közreműködés és törvényességi ellenőrzés gyakorlása a közgyűlés és szervei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok ülésein,
 • A polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek ellenőrzése az önkormányzati rendeletek jogszerű alkalmazása, valamint a hatósági cselekmények törvényessége szempontjából.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közgyűlési előterjesztések törvényességi szempontú vizsgálata. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek törvényességi ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A kinevezés feltétele a Kttv. 42.§ (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Jogász.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, igazgatásszervező,
 • Önkormányzati közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Jó szintű jog alkalmazói készség,
 • Jó szintű együttműködési készség,
 • Jó szintű elemző-értékelő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

 • végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-29216/2014., valamint a munkakör megnevezését: törvényességi referens.

 • Személyesen: Bartos Beatrix, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.   

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 18.

Forrás: www.erd.hu

A kép forrása: flickr

Érd, 2014.06.11.