Google+
Főoldal / Állások / Érdi állás: iskolatitkár (Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola)

Érdi állás: iskolatitkár (Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola iskolatitkár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Iskolatitkári teendők ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

  • középfokú képesítés
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • lakóhely Érd közelében

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna nyújt, a 06-23-365-641, 06-23-364-318, 06-20-3883-086 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 376-2/2014/KLIK/123 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.
  • Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beküldött pályázat megismerése után személyes találkozás, majd e-mail-es, telefonos vagy postai úton értesítés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 20.

Forrás: www.erd.hu

A kép forrása: flickr

Érd, 2014.07.16.