Google+
Főoldal / Állások / Érdi állás: Fejlesztő pedagógus (Kincses Óvoda)

Érdi állás: Fejlesztő pedagógus (Kincses Óvoda)

Kincses Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kincses Óvoda Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda fejlesztő pedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A szükséges pszichés funkciók fejlesztését, ill. a sérült funkciók javítását, az esetleges hiányzó funkciók pótlását szolgáló feladatok. Megelőzi, vagy csökkenti azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés, vagy egyéb okok miatt keletkeznek a gyermekeknél.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • §         Főiskola, fejlesztő óvodapedagógus,
 • §         óvodás gyermekekkel való foglalkozás – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • §         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
 • §         magyar állampolgárság, bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • §         Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06/20/332-1038 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • §         Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail címen keresztül
 • §         Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Intézményvezető döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

 • A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: Érd MJV honlapja

Érd, 2013.07.09.