Google+
Főoldal / Állások / Érdi állás: angol-bármely szakos középiskolai tanár

Érdi állás: angol-bármely szakos középiskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium angol-bármely szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Felső és gimnáziumi tagozaton angol nyelv tantárgy oktatása az Érdi Tankerületen belül változó munkahelyen.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • egyetem, szakirányú végzettség
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1. /b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 314-6/2014/klik/123. , valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos középiskolai tanár.
  • Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a gardonyi.erd@gmail.com E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Pintérné Bernyó Piroska, Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1. /b .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beadott pályázatok alapján, az igazgatóval való személyes találkozás után írásban történő értesítés a döntésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 13.

Forrás: www.erd.hu

A kép forrása: flickr

Érd, 2014.07.07.