Google+
Főoldal / Rovatok / Elfogadták a tárnoki Helyi Építési Szabályzatot

Elfogadták a tárnoki Helyi Építési Szabályzatot

A Tárnokhír Online hírei… Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete júniusi ülésén elfogadta a település új Településszerkezeti tervét, Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási tervét.

Elfogadták a Helyi Építési Szabályzatot

A képviselő-testület 2012. májusában döntött a település Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának átfogó vizsgálatáról és módosításáról. A kétéves munka eredményeként létrejött az ország egyik első olyan helyi rendelete, amely minden elemében megfelel az új, 2013 óta alkalmazandó településrendezési kódex előírásainak.

A módosított Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megalkotását megalapozó vizsgálatok előzték meg, a részletes kidolgozásnak pedig része volt a folyamatos egyeztetés, véleményezés. Egyebek mellett a már szinte kész szabályozási tervet 2014 elején a 2013-ban szinte 100 %-ban megváltozott építési jogszabályoknak megfelelően dolgozták át.

A beérkezett államigazgatási, hatósági, szakhatósági és egyéb szervek jogos észrevételeit bedolgozták a tervbe, sőt még több nem kötelezően figyelembe veendő észrevételre is tartalmaz megoldást az új HÉSZ. Ugyancsak tisztázódtak az erdészeti hatóság által felvetettek is.

A tervezetet a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság több alkalommal tárgyalta, több módosító javaslattal éltek a képviselők, melyek szintén a terv részévé váltak.

Szolnoki Gábor, polgármester: „Kétéves, komoly szakmai munka végére tettünk pontot azzal, hogy elfogadtuk az új Településszerkezeti tervet, Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási tervet. Meg vagyok győződve arról, hogy az új, korszerű szabályozás kedvezőbb gazdasági helyzetet teremt a tulajdonosok számára, fejlődési lehetőséget teremt a településen mind gazdasági, mind társadalmi tekintetben.”

A szabályzat korszerűségét és szakmai színvonalát bizonyítja, hogy az állami főépítész külön megköszönte a tárnoki önkormányzat alaposságát.

Forrás: www.tarnokhir.hu

Érd, 2014.06.25.