Google+
Főoldal / Rovatok / Oktatás, nevelés / Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Studying at laptopÉrd MJV honlapjáról…Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve  a 2014. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi  területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik  felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben  folytatják tanulmányaikat, („A” típusú pályázati kiírás)

illetve azok a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben  teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási  szakképzésben kívánnak részt venni. („B” típusú pályázati kiírás)

A pályázat rögzítésének és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2013. november 15.

FIGYELEM! A pályázati űrlap kinyomtatva és aláírva, a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) Érd megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 3.sz., Polgárok Háza fsz.) kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét és címét, valamint:

 „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat”

„A”típusú pályázat

vagy

„B” típusú pályázat.

A részletes pályázati kiírások letölthetők innen:

“A” típusú pályázat

“B” típusú pályázat

Érd, 2013.10.18.

A kép forrása: flickr